Mở tiệm cầm đồ có cần xin giấy phép PCCC hay không?
Share this pack :

  • Mở tiệm cầm đồ có cần xin giấy phép PCCC hay không?
    Mở tiệm cầm đồ có cần xin giấy phép PCCC hay không? Tiệm cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện bắt buộc về ANTT. Tuy nhiên, để đăng ký được giấy phép ANTT bắt buộc phải có Văn bản/biên bản về PCCC
    https://vinaucare.com/mo-tiem-cam-do-co-can-xin-giay-phep-pccc-hay-khong.html